0 produktów

Koszyk jest pusty

Łącznie: 0,00 zł (z rabatem: 0,00 zł)
Pokaż szczegóły

Regulamin

Sklep internetowy BRADEA.PL (bradea.pl) działający pod adresem http://www.bradea.pl, jest własnością:

Bradea Ewa Smolińska
Ul. Drzeworytników 59A
01-341 Warszawa

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr 487293 wydane przez Prezydenta m. st. Warszawy.

NIP                 113-232-75-89
REGON           141797070

 


§ 1.

Warunki realizacji zamówienia


1. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.bradea.pl. Składając zamówienie, klient wskazuje produkt lub produkty, których zakupem jest zainteresowany.

 

2. Klient składając zamówienie w sklepie Bradea.pl oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego postanowienia. Składając zamówienie, klient zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów z Bradea Ewa Smolińska.

 

3. Wypełniając na stronie internetowej Bradea.pl formularz zamówienia, Klient wskazuje:
 a. zamawiany towar, 
 b. adres, na jaki ma być dostarczony towar,
 c. sposób dostawy,
 d. sposób płatności.

 

4. W przypadku braku w magazynie części produktów objętych zamówieniem Klienta, Bradea.pl wysyła do Klienta wiadomość na adres e-mail  wskazany przez Klienta w formularzu zamówieniowym z informacją, jaki towar i w jakich terminach jest dostępny. Wiadomość zawiera także prośbę o podjęcie przez Klienta decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

 

5. Klient po otrzymaniu wiadomości, o której mowa w punkcie powyżej, może zrezygnować z realizacji zamówienia w całości lub wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego zamówienia.

 

6. W sytuacji opisanej w punkcie 5 powyżej, i w przypadku braku informacji zwrotnej od Klienta w terminie 3 dni roboczych, co do dalszego postępowania w sprawie zamówienia, Bradea.pl w zależności od sytuacji może:

 a. zrealizować zamówienie Klienta w całości z wydłużeniem czasu dostawy; 
 b. zrealizować zamówienie Klienta częściowo i dostarczyć towar, który jest w momencie realizacji zamówienia dostępny w magazynie, a pozostałą część zamówienia anulować;
 c. anulować zamówienie Klienta w całości.

 

7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje informację o przyjęciu zamówienia zawierającą zestawienie zamówionych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, wybraną formę płatności i sposób wysyłki.

 

8. Bradea.pl zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia.

 


§ 2.
Ceny towarów


1. Ceny towarów prezentowane w sklepie Bradea.pl są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT w wysokości 23% i podawane są w złotych polskich.
 

2. Ceny towarów prezentowane w sklepie Bradea.pl nie obejmują kosztów przesyłki zamówionych towarów. Koszty dostawy towarów znajdują się na stronie: http://www.bradea.pl/page/sposoby-wysylki

 

3. Całkowita wartość zamówienia składa się z ceny towarów oraz kosztów przesyłki i jest prezentowana po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

 

4. Bradea.pl zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian cen towarów znajdujących się w ofercie.

 


§ 3.
Zmiana zamówienia


1. Klient może dokonywać zmian zamówienia w części lub w całości do momentu rozpoczęcia jego pakowania przez Bradea.pl.

 2. Zmian można dokonać kontaktując się z Bradea.pl telefonicznie (tel. 22-627-23-32 czyli 226-BRADEA) bądź mailowo (sklep@bradea.pl).

 3. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, to zwrot należności nastąpi w ciągu 14 dni roboczych na konto Klienta, z którego została dokonana płatność. Jeżeli Klient nie posiada własnego konta bankowego, należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym. W przypadku zwrotu przekazem pocztowym, kwota zwrotu jest pomniejszana o 10 zł.
 

§ 4.
Formy płatności


 1. Klient może dokonać zapłaty za towar w następującej formie:
  a. osobiście, gotówką przy odbiorze zamówienia od pracownika Poczty Polskiej lub kuriera. 
  b. przelewem elektronicznym,
  c. przelewem bankowym,
  d. kartą kredytową,
  e. bonem towarowym.

 


§ 5.
Realizacja zamówienia


1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
 a. w przypadku zamówień płatnych osobiście, gotówką przy odbiorze - w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia;
b. w przypadku zamówień opłaconych przelewem elektronicznym lub przelewem bankowym – po uznaniu rachunku bankowego Bradea.pl kwotą zamówienia;
c. w przypadku zamówień opłaconych kartą kredytową – po poprawnej autoryzacji karty kredytowej. 

 

 2. W przypadku, gdy w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia z formą płatności ustaloną jako przelew bankowy płatność nie zostanie uregulowana, Bradea.pl zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.

 

3. Podany na stronie internetowej sklepu Bradea.pl czas realizacji zamówienia, jest czasem od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia do chwili przekazania zamówienia do wysłania przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.

 

4. Zamówienie jest dostarczane do klienta w ciągu:

- ok. 3 - 10 dni roboczych – za pośrednictwem Poczty Polskiej,

- ok. 1 - 2 dni roboczych – za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 

5. Bradea.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zawiniony przez Pocztę Polską lub firmę kurierską, a także za uszkodzenia przesyłki powstałe na skutek działania Poczty Polskiej lub firm kurierskich.

 

6. Bradea.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

 

7. Klient jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru w obecności pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. W przypadku uszkodzenia przesyłki, klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia reklamacji do firmy przewozowej oraz poinformowania o tym fakcie Bradea.pl. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

 


§ 6.
Zwrot towaru


1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania zamówionych towarów.

2. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie towarów nieużywanych, czystych, pozbawionych zapachów (np. kremów lub perfum), z nieodciętymi oryginalnymi metkami oraz paragonem.


3. Klient ma prawo do rezygnacji z całości zamówienia lub z jego części. W przypadku, gdy zamówienie nie zostało jeszcze skompletowane i wysłane, w celu rezygnacji należy skontaktować się z Bradea.pl telefonicznie (22-627-23-32 czyli 226-BRADEA) lub mailowo (sklep@bradea.pl). W przypadku rezygnacji z zamówienia po odebraniu przesyłki dostarczonej Pocztą Polską lub firmą kurierską, otrzymane towary należy odesłać na adres Bradea Ewa Smolińska, 01-341 Warszawa, ul. Drzeworytników 59A, w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od dnia odebrania przesyłki.

 4. Bradea.pl zwraca Klientowi należność przelewem bankowym na wskazane konto, w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia rozpatrzenia zwrotu.

5. W przypadku zwrotu produktu zakupionego w promocji wiązanej (np. majtki w cenie obniżonej przy zakupie biustonosza) należy zwrócić wszystkie zakupione w promocji towary. W przypadku nie odesłania innych produktów z promocji wiązanej klient zostanie obciążony różnicą pomiędzy ceną w jakiej je zakupił w promocji a regularną obowiązującą w sklepie.

6. Bradea.pl nie przyjmuje zwrotów towarów przesłanych do Bradea.pl jako przesyłka za pobraniem.

 

7. Bradea.pl nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie przesyłki ze zwrotem towaru lub opóźnienie w jej dostarczeniu.

 


§ 7.
Wymiana towaru


1. Klient ma prawo do wymiany zakupionych w Bradea.pl towarów, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania zamówionych towarów.

 

2. Warunkiem wymiany jest:

a. złożenie e-mailem na adres sklep@bradea.pl nowego zamówienia na towar,
 b. odesłanie towarów nieużywanych, czystych, pozbawionych zapachów (np. kremów lub perfum), z nieodciętymi oryginalnymi metkami oraz paragonem
.

  3. Wymieniane towary należy odesłać na adres Bradea Ewa Smolińska, 01-341 Warszawa, ul. Drzeworytników 59A, w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od dnia odebrania przesyłki. Koszty dostarczenia wymienianych towarów do siedziby Bradea.pl ponosi Klient.

4. W przypadku wymiany produktu zakupionego w promocji wiązanej (np. majtki w cenie obniżonej przy zakupie biustonosza) należy zwrócić wszystkie zakupione w promocji towary. W przypadku nie odesłania innych produktów z promocji wiązanej klient zostanie obciążony różnicą pomiędzy ceną w jakiej je zakupił w promocji a ich ceną regularną obowiązującą w sklepie.

5. W przypadku różnicy w cenie między wymienianymi produktami sklep Bradea.pl zwróci różnicę w cenie produktów na wkazany przez klienta rachunek bankowy lub klient dopłaci różnicę w cenie przelewem na konto Bradea.pl w celu realizacji wymiany.

6. Bradea.pl ponosi koszty przesłania towaru w przypadku wymiany towarów przesyłką pocztową priorytetową.

7. Bradea.pl nie przyjmuje zwrotów towarów przesłanych do Bradea.pl jako przesyłka za pobraniem.

 

8. Bradea.pl nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie przesyłki ze zwrotem towaru lub opóźnienie w jej dostarczeniu.

 


§ 8.
Dane osobowe

1. Akceptując niniejszy regulamin, Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu internetowego Bradea.pl.

 

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Zgodne z ww. Ustawą, Klienci Bradea.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.

 

4. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Bradea.pl

 

 

§ 9.
Postanowienia końcowe


1. Bradea.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 

2. Bradea.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia.

 

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.

 

4. Bradea.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Kolumna na baner

Bielizna Kostiumy kąpielowe Odzież nocna Twój rozmiar O nas

  • Keia Pink
  • Bradea
  • Julimex

Copyright © 2009 - 2011 Bradea.pl All rights reserved

Wykonanie - QuatroNET